top of page
1. Bevezetés

 

Jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy az Adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), illetve a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú Rendelete (továbbiakban: Rendelet vagy GDPR) követelményeinek érvényesülését, a személyes adatok kiemelt védelmével kapcsolatos elkötelezettségét szem előtt tartva egyszerű és átlátható információval szolgáljon Ügyfelei személyes adatai kezelésének részleteiről, arról, hogy milyen adatokat gyűjtünk és azokat milyen célból, hogyan és mennyi ideig kezeljük, illetve tároljuk, valamint, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban milyen jogok illetik meg Önöket és azokat hogyan gyakorolhatják.

 

A Truviva Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Társaság” vagy „Adatkezelő”) elkötelezett a személyes adatok minél magasabb szintű védelme iránt, ezért megteszi a megfelelő és szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy személyes adatok kezelése során a vonatkozó jogszabályok előírásai maradéktalanul érvényesüljenek. 

 

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót! Amennyiben az adatvédelemmel vagy az adatkezeléssel kapcsolatos kérdése, észrevétele lenne, vagy az adatkezeléssel összefüggő jogait szeretné érvényesíteni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk az alábbi elérhetőségen: info@truviva.hu

 

2. Ki az adatkezelő?

 

Adatkezelő neve:

Truviva Kft.

Adatkezelő székhelye:

8000 Székesfehérvár, Móricz Zsigmond utca 56.

Adatkezelő képviselője:

Shokoya Fatimah ügyvezető

Adatkezelő elérhetősége (e-mail):

info@truviva.hu

Adatkezelő honlapja:

http://www.truviva.hu

Adatkezelő adószáma:

27123991-2-07

Adatkezelő cégjegyzékszáma:

07 09 030543

Adatvédelmi tisztviselő:

Mátyus Ügyvédi Iroda

Adatvédelmi tisztviselő e-mail:

iroda@drmatyus.hu

 
3. Milyen személyes adatokat kezelünk?

 

3.1. Regisztráció a weboldalon

 

3.1.1. Az adatkezelés célja: személyes adatainak megadásával Ön regisztrálni tudjon a http://www.truviva.hu weboldalunkon, és igénybe tudja venni szolgáltatásainkat (magánszemélyek részére ajánlott Truviva szolgáltatásainkat, valamint vállalati ügyfeleink részére ajánlott karácsonyi ajándékcsomagjainkat).

 

3.1.2. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok:

 1. az Ön belépési azonosító adatai (e-mail cím vagy facebook, google azonosító) és jelszava;

 2. a hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt informatikai adatok (a hozzájárulás időpontja, az Ön IP címe).

 

3.1.3. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön személyes hozzájárulása.

 

3.1.4. Az adatkezelés időtartama: a 3.1.2. pontban megadott személyes adatokat a személyes hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok tárolásának időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési idő (5 év).

 

3.1.5. Adatfeldolgozó: DOTROLL Kft. (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.; e-mail: support@dotroll.com; adószám: 13962982-2-42) és Wix.com (székhely: LTD 40 Namal Tel Aviv, 6350671 Israel; VAT ID: EU442008451; e-mail: privacy@wix.com).

 

3.1.6. Az adatfeldolgozás célja: az adatfeldolgozói szerződés szerint az Ön személyes adatainak tárolása (az adatfeldolgozó személyes adatok megismerésére nem jogosult).

 

3.2. Felhasználói adatlap kitöltése

 

3.2.1. Az adatkezelés célja: személyes adatainak megadásával Ön kialakíthatja és bővítheti felhasználói adatlapján, annak érdekében, hogy későbbi rendelések során már ne kelljen ezen adatait megadnia, valamint egyes online szolgáltatásainkat igénybe vegye.

 

3.2.2. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok:

 1. az Ön vezeték- és utónevei;

 2. az Ön telefonszáma;

 3. az Ön e-mail címe;

 4. az Ön Truviva közösségi fiókjának URL címe;

 5. az Ön bankkártya adatai;

 6. az Ön fényképe vagy videófelvétele;

 7. a hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt informatikai adatok (a hozzájárulás időpontja, az Ön IP címe);

 8. a regisztráció időpontjával kapcsolatban kezelt informatikai adatok.

 

3.2.3. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön személyes hozzájárulása.

 

3.2.4. Az adatkezelés időtartama: a 3.2.2. pontban megadott személyes adatokat a személyes hozzájárulás visszavonásáig. A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok tárolásának időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési idő (5 év).

 

3.2.5. Adatfeldolgozó: DOTROLL Kft. (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.; e-mail: support@dotroll.com; adószám: 13962982-2-42) és Wix.com (székhely: LTD 40 Namal Tel Aviv, 6350671 Israel; VAT ID: EU442008451; e-mail: privacy@wix.com).

 

3.2.6. Az adatfeldolgozás célja: az adatfeldolgozói szerződés szerint az Ön személyes adatainak tárolása (az adatfeldolgozó személyes adatok megismerésére nem jogosult).

 

3.3. Kapcsolatfelvétel, marketing célú megkeresések

 

3.3.1. Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel biztosítása Ön és Társaságunk között, információ nyújtása, marketing megkeresések.

 

3.3.2. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok:

 1. az Ön e-mail címe;

 2. a hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt informatikai adatok (a hozzájárulás időpontja, az Ön IP címe).

 

3.3.3. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön személyes hozzájárulása.

 

3.3.4. Az adatkezelés időtartama: a 3.3.2. pontban megadott személyes adatokat a személyes hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok tárolásának időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési idő (5 év).

 

3.3.5. Adatfeldolgozó: DOTROLL Kft. (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.; e-mail: support@dotroll.com; adószám: 13962982-2-42) és Wix.com (székhely: LTD 40 Namal Tel Aviv, 6350671 Israel; VAT ID: EU442008451; e-mail: privacy@wix.com).

 

3.3.6. Az adatfeldolgozás célja: az adatfeldolgozói szerződés szerint a hírlevelek kiküldésében történő közreműködés, valamint az Ön személyes adatainak tárolása.

 

3.4. Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelés

 

3.4.1. Az adatkezelés célja: Truviva nyereményjáték lebonyolítása, valamint a nyereményjátékra jelentkező személlyel történő későbbi kapcsolatfelvétel, továbbá a nyereményjátékon nyertes személlyel a nyeremény átadása céljából történő adatkezelés.

 

3.4.2.1. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok a Truviva nyereményjáték lebonyolítása, valamint a nyereményjátékra jelentkező személlyel történő későbbi kapcsolatfelvétel során:

 1. az Ön e-mail címe;

 2. a hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt informatikai adatok (a hozzájárulás időpontja, az Ön IP címe).

 

3.4.2.2. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok a nyereményjátékon nyertes személlyel a nyeremény átadása során:

 1. az Ön vezeték- és utónevei;

 2. az Ön telefonszáma;

 3. az Ön e-mail címe;

 4. az Ön által megjelölt lakcím, szállítási cím (ország, irányítószám, település, cím, épület, emelet, ajtó);

 5. az Ön által megjelölt számlázási cím (vezeték- és utónév, ország, irányítószám, település, cím, épület, emelet, ajtó);

 6. a hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt informatikai adatok (a hozzájárulás időpontja, az Ön IP címe).

 

3.4.3. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön személyes hozzájárulása.

 

3.4.4. Az adatkezelés időtartama: amennyiben Ön nem nyert, úgy a nyereményjáték időtartama; amennyiben Ön nyert, úgy a számvitelről szóló törvény alapján 8 év. A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok tárolásának időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési idő (5 év).

 

3.4.5. Adatfeldolgozó: DOTROLL Kft. (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.; e-mail: support@dotroll.com; adószám: 13962982-2-42) és Wix.com (székhely: LTD 40 Namal Tel Aviv, 6350671 Israel; VAT ID: EU442008451; e-mail: privacy@wix.com).

 

3.4.6. Az adatfeldolgozás célja: az adatfeldolgozói szerződés szerint a hírlevelek kiküldésében történő közreműködés, valamint az Ön személyes adatainak tárolása.

 

3.5. Szerződéskötés, szolgáltatás online megrendelése

 

3.5.1. Az adatkezelés célja: amennyiben Ön vásárol, Ön és a Társaság között szerződés jön létre, az adatkezelés célja a szerződés létrejöttéhez elengedhetetlenül szükséges adatok kezelése.

 

3.5.2. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok:

 1. az Ön vezeték- és utónevei;

 2. az Ön telefonszáma;

 3. az Ön e-mail címe;

 4. az Ön párjának neve (páros tisztázó konzultáció megrendelése esetén);

 5. az Ön által megjelölt számlázási cím (vezeték- és utónév, ország, irányítószám, település, cím, épület, emelet, ajtó);

 6. a hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt informatikai adatok (a hozzájárulás időpontja, az Ön IP címe).

 7. információ az online vásárlásairól (a vásárolt termékre / szolgáltatásra vonatkozó adatok, a vásárlás időpontja, fizetés módja, tranzakció dátuma, időpontja és összege, rendelésazonosító).

 

3.5.3. Az adatkezelés jogalapja: az Ön személyes hozzájárulása.

 

3.5.4. Az adatkezelés időtartama: a 3.5.2. pontban megadott adatokat a személyes hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok tárolásának időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési idő (5 év).

 

3.5.5. Adatfeldolgozó: DOTROLL Kft. (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.; e-mail: support@dotroll.com; adószám: 13962982-2-42) és Wix.com (székhely: LTD 40 Namal Tel Aviv, 6350671 Israel; VAT ID: EU442008451; e-mail: privacy@wix.com).

 

3.5.6. Az adatfeldolgozás célja: az adatfeldolgozói szerződés szerint az Ön személyes adatainak tárolása (az adatfeldolgozó személyes adatok megismerésére nem jogosult).

 

3.5.7. A szolgáltatások igénybevétele esetén – elsősorban a páros terápiás konzultáció során – az Ön egészségi állapotára vonatkozó adatokat az Ön személyes közlése során megismerhet az Adatkezelő. Ezen egészségügyi adatok különleges személyes adatoknak minősülnek, amelyek kezeléséhez az Ön kifejezett hozzájárulása szükséges, amelyet a szolgáltatás igénybevételével megad az Adatkezelő részére. Ezen egészségügyi adatokat a megismeréstől számítva papír alapon kezeli az Adatkezelő és az Önnel kötött szerződés megszűnéséig, de legfeljebb egy évig kezeli. A szolgáltatás igénybevétele során a képi és hangalapú kommunikáció nem kerül rögzítésre.

 

3.6. Termék árának fizetése

 

3.6.1. Az adatkezelés célja: a megvásárolni kívánt termék bankkártyával történő megvásárlásához szükséges adatok gyűjtése.

 

3.6.2. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok:

 1. az Ön vezeték- és utónevei;

 2. az Ön e-mail címe;

 3. az Ön számlázási címe;

 4. információ az online vásárlásairól (a vásárlás összege, rendelés száma);

 5. a sikeres fizetés igazolhatóságával kapcsolatban kezelt informatikai adatok (a tranzakció dátuma, időpontja és összege, rendelésazonosító, az Ön IP címe);

 

3.6.3. Az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítése.

 

3.6.4. Az adatkezelés időtartama: a 3.6.2. pontban megadott adatokat a személyes hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok tárolásának időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési idő (5 év).

 

A bankkártyás fizetés során bevitt bankkártya adatokat (kártya kibocsátó pénzintézet, kártya száma, kártyabirtokos neve, kártya érvényessége, biztonsági kód); kizárólag a kártyás fizetést biztosító szolgáltató ismeri meg, Társaságunk nem tárolja és nem ismeri meg ezen személyes adatait. Ezen adatokat Adatkezelő nem tárolja, azokat Adatfeldolgozó kezeli a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig.

 

3.6.5. Adatfeldolgozó: (…) és Shopify International Ltd. (székhely: 2nd Floor 1-2 Victoria Buildings, Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ireland).

 

3.6.6. Az adatfeldolgozás célja: az adatfeldolgozói szerződés szerint az online fizetés végrehajtása (…), valamint az Ön személyes adatainak tárolása Shopify International Ltd. (székhely: 2nd Floor 1-2 Victoria Buildings, Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ireland).

 

3.7. Számla kiállítása

 

3.7.1. Az adatkezelés célja: a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése.

 

3.7.2. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok:

 1. az Ön vezeték- és utónevei;

 2. az Ön számlázási címe;

 3. az Ön telefonszáma;

 4. az Ön e-mail címe;

 5. az Áfa tv. 169. §-a által megkövetelt egyéb adatok.

 

3.7.3. Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi kötelezettség teljesítése.

 

3.7.4. Az adatkezelés időtartama: a kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.

 

3.7.5. Adatfeldolgozó: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.; cégjegyzékszám: 01 09 303201; e-mail cím: info@szamlazz.hu), Godár Andrea e.v. (5931 Nagyszénás, Partizán utca 41.; cégjegyzékszám: 62110060-1-24) és Shopify International Ltd. (székhely: 2nd Floor 1-2 Victoria Buildings, Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ireland)..

 

3.7.6. Az adatfeldolgozás célja: az adatfeldolgozói szerződés szerint számviteli bizonylatok nyilvántartásában történő közreműködés (KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.; cégjegyzékszám: 01 09 303201; e-mail cím: info@szamlazz.hu),  a számviteli bizonylatok könyvelésében való közreműködés (Godár Andrea e.v. (5931 Nagyszénás, Partizán utca 41.; cégjegyzékszám: 62110060-1-24) valamint az Ön személyes adatainak tárolása (Shopify International Ltd. (székhely: 2nd Floor 1-2 Victoria Buildings, Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ireland).

 

3.8. #nyíltanameddőségről mozgalomhoz csatlakozás

 

3.8.1. Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel biztosítása Ön és Társaságunk között, információ nyújtása, csatlakozás a #nyíltanameddőségről mozgalomhoz a https://www.nyiltanameddosegrol.org/ honlapon keresztül.

 

3.8.2. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok:

 1. az Ön vezeték- és utónevei;

 2. az Ön e-mail címe;

 3. az Ön telefonszáma;

 4. az Ön születésnapja;

 5. a hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt informatikai adatok (a hozzájárulás időpontja, az Ön IP címe).

 

3.8.3. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön személyes hozzájárulása.

 

3.8.4. Az adatkezelés időtartama: a 3.3.2. pontban megadott személyes adatokat a személyes hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok tárolásának időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési idő (5 év).

 

3.8.5. Adatfeldolgozó: DOTROLL Kft. (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.; e-mail: support@dotroll.com; adószám: 13962982-2-42) és Wix.com (székhely: LTD 40 Namal Tel Aviv, 6350671 Israel; VAT ID: EU442008451; e-mail: privacy@wix.com).

 

3.8.6. Az adatfeldolgozás célja: az adatfeldolgozói szerződés szerint a hírlevelek kiküldésében történő közreműködés, valamint az Ön személyes adatainak tárolása.

 

3.9. Viták, panaszok kezelése, garanciális ügyintézés:

 

3.9.1. Az adatkezelés célja: személyes adatok gyűjtése viták, panaszok benyújtása, kezelése, garanciális ügyintézés érdekében.

 

3.9.2. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok:

 1. az Ön vezeték- és utónevei;

 2. az Ön állandó lakcíme (szállítási címe, ha eltér az állandó lakcímtől);

 3. az Ön telefonszáma;

 4. az Ön e-mail címe;

 5. információ az online vásárlásairól (a vásárolt termékre vonatkozó adatok, a vásárlás időpontja, fizetés módja, tranzakció dátuma, időpontja és összege, rendelésazonosító);

 6. panasz tartalma.

 

3.9.3. Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi kötelezettség.

 

3.9.4. Az adatkezelés időtartama: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig köteles vagyunk a panaszt megőrizni.

 

3.10. A Cookie-k (sütik) használatával kapcsolatos tájékoztatás

 

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

 

A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.

 

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

 

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

 

3.10.1. A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

 

3.10.2. A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

 

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

 

A szerződéskötés és teljesítés érdekében több adatkezelési eset is megvalósulhat. Tájékoztatjuk, hogy panaszkezeléssel, garanciális ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelés csak abban az esetben valósul meg, ha Ön él valamelyik említett jogával.

 

Amennyiben a webshopon keresztül Ön nem vásárol, csak látogatója a honlapnak, akkor a marketing célú adatkezelésnél írtak vonatkozhatnak Önre, amennyiben marketing célú hozzájárulást ad számunkra.

 

4. Az érintettek jogai

 

4.1. Az érintetti jogok

 

 1. tájékoztatáshoz való jog;

 2. hozzáférési jog;

 3. helyesbítéshez való jog;

 4. törléshez való jog;

 5. adatkezelés korlátozásához való jog;

 6. adathordozhatósághoz való jog;

 7. tiltakozáshoz való jog;

 8. hozzájárulás visszavonásának joga.

 

4.2. Az érintetti jogok érvényesítésének szabályai

 

Az érintetti jogok érvényesítésének intézkedésekről szóló tájékoztatást indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül kell megadni az érintett részére. Ezen tájékoztatás ingyenes, azonban ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, abban az esetben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése sérti a személyes adatok védelmével kapcsolatos jogait, akkor jogosult panaszt benyújtani a Társasághoz vagy közvetlenül a felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36 1 391 1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 

Amennyiben a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a hozzájuk benyújtott panaszával, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről, vagy az érintett úgy ítéli meg, hogy az az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a személyes adatok védelmével kapcsolatos jogait, jogosult bírósághoz fordulni. Ebben az esetben a felügyeleti hatósággal szembeni bírósági eljárást a Fővárosi Törvényszék vagy a szokásos tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt kell megindítani.

 

5. Az adatbiztonság szempontjai, adatvédelmi intézkedések

 

Az Adatkezelő gondoskodik személyes adatok védelméről és a kockázatok mértékének megfelelő szintű adatbiztonságról. Adatkezelő a kezelt személyes adatokat védi a veszélyeztető tényezőktől, így különösen a jogosulatlan hozzáféréstől, a véletlen vagy jogellenes megváltoztatástól, továbbítástól, elvesztéstől, nyilvánosságra hozataltól, törléstől, bármely sérüléstől, valamint a megsemmisítéstől, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából adódó hozzáférhetetlenné válástól.

 

Az Adatkezelő biztosítja a szükséges és alkalmas technikai és szervezési intézkedéseket mind az informatikai eszközök útján tárolt, mind a hagyományos, papíralapú adathordozókon tárolt adatok tekintetében.

 

Az Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak érdekében, hogy adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor az érintett személyes adataival dolgoznak.

 

6. Záró rendelkezések

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

 

Budapest, 2023. január 3.

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

bottom of page