top of page

Általános szerződési feltételek

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Truviva weboldalt üzemeltető Truviva Kft. (székhelye: 8000, Székesfehérvár, Móricz Zsigmond utca 56., adószám: 27123991-2-07), a továbbiakban mint “Szolgáltató” által https://www.truviva.hu/ weboldalon (továbbiakban Weboldal) nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételeket illetve a szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél, Előfizető) jogait és kötelezettségeit. 

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. 

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. 

A szerződés nyelve magyar.

[Preambulum]

 

1. § Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a Truviva Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Móricz Zsigmond utca 56.; cégjegyzékszám: 07 09 030543; adószám: 27123991-2-07; e-mail: info@truviva.hu; képviselő neve: Shokoya Fatimah ügyvezető) által üzemeltetett http://www.truviva.hu honlapon (a továbbiakban: Honlap) elérhető és megvásárolható szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződéses feltételeket. 

 

2. § (1) A Truviva Kft. fenntartja magának a jogot jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. A Truviva Kft. rövid felhívás formájában tájékoztatja a felhasználókat az ÁSZF módosításáról, annak hatálybalépését megelőző legalább 15 nappal.

 

(2) Megrendelőnek joga van az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén a szerződést azonnali hatályú felmondással, írásban felmondani. A Megrendelő felmondási jogát az ÁSZF módosításának hatályba lépését követő 8 munkanapon belül írásban gyakorolhatja. Amennyiben ezen időtartamon belül ilyen irányú nyilatkozatot nem tesz, úgy kell tekinteni, hogy az ÁSZF egyoldalú módosítását elfogadta.

 

[Az ÁSZF hatálya, alkalmazása és elfogadása]

 

3. § (1) A honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő fél (a továbbiakban: Megrendelő vagy Vevő) és a Truviva Kft. (a továbbiakban: Vállalkozás) között létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – jelen ÁSZF határozza meg. 

 

(2) A jelen ÁSZF tartalmazza a Megrendelőt és a Vállalkozást illető jogokat és kötelezettségeket, a weboldalon történő regisztrációt, a szolgáltatások és termékek személyes és online formában történő megrendelését, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, az elállási jog gyakorlásának feltételeit, valamint a viták és panaszok kezelésének módját. 

 

(3) A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, amelyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. A Megrendelő a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

 

(4) A Honlap megnyitásával és a Vállalkozás által biztosított szolgáltatások és termékek igénybevételével a Megrendelő elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit, egyben elfogadja a Honlap által alkalmazott Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatót, amely külön szabályzatban érhető el a Honlapon. 

 

(5) Jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi a szerződésnek, amely a Honlapon beküldött ajánlat és annak Vállalkozás általi elfogadásával jön létre a Megrendelő és az Vállalkozás között. Jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi a szerződésnek, amely a Honlapon található ajánlatkérő űrlap segítségével megrendelt lakberendezési, tervezési szolgáltatások esetében a Vállalkozó és a Megrendelő között jön létre.

 

[A Vállalkozás által biztosított szolgáltatások és termékek]

 

4. § (1) A Vállalkozás az alábbi szolgáltatásokat biztosítja:

a) páros online tisztázó konzultáció az asszisztált reprodukciós eljárással kapcsolatban 90 perces időtartamban;

b) lombik felkészítő programok az orvosi folyamatok mellett egyénre és párokra szabott szakmai kísérettel;

c) brunch tagság csoportos online relaxációval, heti virtuális kávézásokkal és szakemberekkel való személyes beszélgetésekkel.

 

(2) A Vállalkozás által biztosított szolgáltatás nem minősül orvosi tanácsadásnak, csupán tájékoztató jellegű tartalmakat közvetít, célja, hogy a meddősséggel küzdő, reprodukciós eljárás előtt állók vagy reprodukciós eljárásban résztvevők személyes élményeket, tanácsokat kaphassanak tapasztalt és akár személyesen is érintett Truviva nagykövetektől. A Vállalkozás által biztosított szolgáltatás során elhangzottak nem hivatkozhatók egészségügyi szolgáltatásként és az információk megismerése nem pótolja a szakszerű orvosi diagnózist és kezelést. A Vállalkozás által nyújtott minden szolgáltatás, illetve azok részletes leírása a Honlapon megtalálható.

 

(3) A Vállalkozás az alábbi áruk megrendelését biztosítja vállalati ügyfelek részére karácsonyi ajándékként: Truviva céges ajándékcsomag, valamint Truviva prémium céges ajándékcsomag.

 

(4) A Honlapon található készítményekkel, árukkal kapcsolatos kockázatokról és azok mellékhatásokról mindenképpen olvassa el az elérhető tájékoztatót, használati utasításokat és mindenképpen kérjen tájékoztatást a gyógykezelést végző megfelelő végzettségű szakembertől, így különösen kezelőorvosától, gyógyszerészétől. 

 

(5) A Vállalkozás által kínált minden áru, valamint szolgáltatás, illetve azok részletes leírása a Honlapon megtalálható.

 

[A Vállalkozás által biztosított szolgáltatások megrendelése]

 

5. § (1) A Vállalkozás által biztosított szolgáltatásokat a Megrendelő online tudja megrendelni.

 

(2) A Megrendelő a 4. § (1) bekezdés a) pontjához tartozó szolgáltatást a https://www.truviva.hu/tisztazo honlapon keresztül időpontfoglalás útján tudja igénybe venni.

 

(3) A Megrendelő a 4. § (1) bekezdés b) pontjához tartozó szolgáltatásra https://www.truviva.hu/coming-soon-02 honlapon keresztül tud feliratkozni, hogy a program indulását követően elsőként értesülhessen a szolgáltatás részleteiről.

 

(4) A Megrendelő a 4. § (1) bekezdés c) pontjához tartozó szolgáltatásra a https://www.truviva.hu/kozosseg honlapon keresztül tud jelentkezni.

 

(5) A szolgáltatások mellett feltüntetett ár a szolgáltatás igénybevételének díja, amely magyar forintban értendő és tartalmazza az általános forgalmi adót is. A feltüntetett árak visszavonásig érvényesek. Az árváltoztatás jogát a Vállalkozás fenntartja. A szolgáltatásoknál minden ár forintban kerül feltüntetésre, a feltüntetett bruttó árak az ÁFA összegét tartalmazzák.

 

6. § (1) A Honlapon történő regisztráció szükséges ahhoz, hogy a Vállalkozás által biztosított szolgáltatásokat a Megrendelő online igénybe tudja venni. A Honlapon történő regisztrációt követően tudja a Megrendelő online megrendelni a Vállalkozás által biztosított szolgáltatásokat az 5. § (2)-(4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

 

(2) A regisztráció során a Megrendelő az adatait – Megrendelő facebook vagy google azonosítóját vagy e-mail címét, és jelszavát –  többszöri hozzáférés céljából adja meg és a regisztrációs felület végén található Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató megismerését követően nyilatkoznia kell arról, hogy az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató tartalmát megismerte, illetve, hogy az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatót elfogadja, vagyis kifejezetten hozzájárul adatainak a Vállalkozás általi elmentéséhez és kezeléséhez. Az online regisztráció további feltétele, hogy a Megrendelő a Vállalkozás mindenkori hatályos ÁSZF-jét is megismerje, illetve azt elfogadja.

 

7. § (1) A 4. § (1) bekezdés a) pontjához tartozó szolgáltatás esetén a megrendelés menete az alábbi lépésekből áll:

a) időpontfoglalás: a Megrendelő a honlapon keresztül az időpontfoglaló rendszer segítségével kiválaszthatja a számára ideális idősávot;

b) szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése (fizetés): az idősáv kiválasztását követően a szükséges személyes adatok megadása után a Megrendelő kényelmesen fizethet bankkártyával;

c) telefonos egyeztetés (szolgáltatás igénybevételéről): a 90 perces konzultáció előtt néhány nappal konzulens telefonon veszi fel a Vevővel a kapcsolatot, hogy megismerkedjenek, illetve elmond néhány fontos információt a konzultációval kapcsolatban;

d) online konzultáció: az online konzultáció során az állapotfelmérésen túl a további szükséges lépések is átbeszélésre kerülnek;

e) utánkövetés: amennyiben a Vevő a Páros Tisztázó konzultáció mellé utánkövető konzultációt is választot, akkor a megbeszélt időpontban (konzultációt követően kb. 1 hónappal) további 60 percben beszélik át a konzulenssel az előrehaladást. 

 

(2) A 4. § (1) bekezdés c) pontjához tartozó szolgáltatás esetén a megrendelés menete az alábbi lépésekből áll:

a) ingyenes kipróbálás (megrendelés): a Megrendelő a „kipróbálom ingyenesen” gombra kattintva kiválaszt a rendelkezésre álló csomagok egyet;

b) szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése (fizetés): a csomag kiválasztását követően a szükséges személyes adatok megadása után a Megrendelő kényelmesen fizethet bankkártyával;

c) meghívók kiküldése: a Vevő a megrendelés ellenértékének kiegyenlítését követően hamarosan értesítést kap a szolgáltatás sikeres igénybevételéről és meghívót kap a heti online csoportos relaxációra, virtuális kávézásokra és a havi csoportos beszélgetésre mentálhigiénés szakemberrel;

d) online meetingek: a Vevő jogosult az általa választott csomag online eseményein való részvételre;

e) havi személyes (négyszemközti) online konzultáció: amennyiben a Vevő a plusz tagságot választotta a megrendelés során, úgy a havi személyes (négyszemközti) online konzultáció keretében lehetősége van mentálhigiénés szakemberrel konzultálni.

 

(3) A megrendelés online időpontfoglaló űrlapon keresztül történő leadása után a Megrendelő által megadott e-mail címre a Vállalkozás küld egy automatikus visszaigazolást, amelyben szerepelnek a megrendelésre vonatkozó információk. 

 

(4) Amennyiben a Megrendelő 24 órán belül nem kap ilyen automatikus levelet, akkor a rendszer nem fogadta el a megrendelést, így ebben az esetben Megrendelőnek érdemes felvennie a kapcsolatot a Vállalkozással a feltüntetett elérhetőségeken. A megrendelés feldolgozását követően a Vállalkozás a Megrendelő által megadott e-mail címre visszaigazoló üzenetet küld. 

 

[A Vállalkozás által biztosított áruk megrendelése]

 

8. § (1) A Vállalkozás által biztosított árukat a Megrendelő online tudja megrendelni.

 

(2) A Megrendelő a 4. § (3) bekezdéshez tartozó árukat a Honlapon keresztül tudja megrendelni.

 

(3) Az árucikkek mellett feltüntetett ár az árucikk vételára, amely magyar forintban értendő és tartalmazza az általános forgalmi adót is. A feltüntetett árak visszavonásig érvényesek. Az árváltoztatás jogát a Vállalkozás fenntartja.

9. § (1) A Vállalkozás által biztosított árukat a Megrendelő online meg tudja rendelni regisztráció nélkül (alkalmi látogatóként) vagy regisztrációval (amely lehetőséget biztosít a rendelések nyomon követésére, eddig rendelések összegzésére, stb.). 

 

(2) A regisztráció során a Megrendelő az adatait – vezeték- és utónevét, e-mail címét és jelszavát –  többszöri hozzáférés céljából adja meg és a regisztrációs felület végén található Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató megismerését követően nyilatkoznia kell arról, hogy az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató tartalmát megismerte, illetve, hogy az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatót elfogadja, vagyis kifejezetten hozzájárul adatainak a Vállalkozás általi elmentéséhez és kezeléséhez. Az online regisztráció további feltétele, hogy a Megrendelő a Vállalkozás mindenkori hatályos ÁSZF-jét is megismerje, illetve azt elfogadja.

 

(3) A Megrendelő a regisztrációját követően bejelentkezve kitöltheti, illetve ha korábban megadta, akkor módosíthatja a felhasználói adatlapján a vezeték- és utónevét, telefonszámát, e-mail címét, a Truviva közösségi fiókjának URL címét, megadhatja a bankkártya adatait, valamint feltöltheti fényképét vagy videófelvételét, ezzel teljessé téve a felhasználói fiókját. A felhasználó fiók fenti adatokkal történő kiegészítése lehetőséget biztosít a felhasználói élmény javítására, valamint a későbbi rendelések során nem szükséges a megadott adatok ismételt felvitele a rendszerbe.

 

(4) A Megrendelő a „hozzáadás a kosárhoz” gombbal a kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. A Megrendelő bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva. A Vállalkozás fenntartja magának a jogot, hogy bizonyos termékeknél korlátozza az egy személy által rendelhető mennyiséget. A Megrendelő a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja. Amennyiben a Megrendelő további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „vásárlás folytatása” gombot. Ha a Megrendelő nem szeretne további terméket vásárolni, „Megrendelés” / „Fizetés” gomb megnyomása után ellenőrizheti a kosár tartalmát. A „X - törlés” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítését követően automatikusan frissül a kosár tartalma. A Megrendelő kiválasztja a szállítás módját, majd megadja a személyes adatokat és a szállítási címet. A kiválasztott terméket jelenleg kizárólag standard szállítással lehet kérni a megrendelésben feltüntetett szállítási címre.

 

(4) A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát és a garancia levelet a csomag tartalmazza. A Megrendelő köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és a termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni (hiszen így tudja bizonyítani, hogy sérülten kapta kézhez a terméket). Sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik (jellemzően) 8-17 óra közötti időszakban.

 

(5) Az adatok megadását követően Megrendelő a „Rendelés elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

 

[A Vállalkozás által biztosított szolgáltatás megrendelésének  visszaigazolása és a szerződés létrejötte]

 

10. § (1) A Honlapon közölt információk nem minősülnek a Vállalkozás részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén a Megrendelő minősül ajánlattevőnek. 

 

(2) A Megrendelő a szolgáltatás iránti időpontfoglalással, valamint a Honlapon keresztüli jelentkezéssel kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Vállalkozás jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. A Megrendelőt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben a Megrendelő ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza a Vállalkozás, úgy a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttsége alól. 

 

(3) A szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződés a Megrendelő és a Vállalkozás között akkor jön létre, amikor a Vállalkozás által küldött visszaigazoló e-mail a Megrendelő számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik. A Vállalkozás kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Megrendelő rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

 

(4) Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül. Ha a Vállalkozás és a Megrendelő a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a Vállalkozás 30 napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

 

(5) A szerződés alapján a Vállalkozás a szolgáltatás nyújtására, a Megrendelő a szolgáltatás díjának megfizetésére köteles. A szolgáltatás díját a Megrendelő személyesen, bankkártyával vagy baki átutalással tudja rendezni.

 

(6) A 4. § (1) bek. c) pontjához tartozó szolgáltatás visszaigazolt megrendelését követően a szolgáltatás igénybevétele 14 napon keresztül ingyenes, ezt követően a Vevő által megadott bankkártya adatokon keresztül a Vállalkozás havonta vonja le a szolgáltatás díját a szerződés időtartama alatt. 

 

(7) Amennyiben a Vevő önhibájából az általa igényelt szolgáltatások mindegyikén nem tud részt venni, a Vállalkozás részére fizetett ellenérték nem visszatéríthető. 


(8) A Felek kölcsönösen megállapodnak, hogy az internetszolgáltatás problémájából fakadó technikai nehézségek esetén a Vállalkozás felelőssége a szolgáltatás biztosítását érintően korlátozott. A szolgáltatás nyújtása közben fellépő internetszolgáltatási probléma miatti ellehetetlenülés esetén a szolgáltatás költsége nem visszatéríthető.

 

(9) A Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a konzultációk során egészségi állapotára vonatkozó személyes adatait vagy a konzultációt befolyásoló tényt, körülményt (pl. gyógyszer szedés, szuicid gondolatok) elhallgat, az ebből fakadó károkért a Vállalkozás nem felelős. 

 

[A Vállalkozás által biztosított áruk  megrendelésének visszaigazolása és a szerződés létrejötte]

 

11. § (1) Az árura vonatkozó megrendelések feldolgozása két lépcsőben történik. A Megrendelőnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. A rendelésről először egy automata visszajelzést kap, ami csak annak tényét rögzíti, hogy a Megrendelő megrendelése a honlapon keresztül megérkezett, de ez a visszaigazolás nem minősül a Megrendelő ajánlata elfogadásának. 

 

(2) Amennyiben a Megrendelő 24 órán belül nem kap ilyen automatikus levelet, akkor a rendszer nem fogadta el a megrendelést, így ebben az esetben Megrendelőnek érdemes felvennie a kapcsolatot a Vállalkozással a feltüntetett elérhetőségeken. A megrendelés feldolgozását követően a Vállalkozás a Megrendelő által megadott e-mail címre visszaigazoló üzenetet küld. 

 

(3) Amennyiben a Megrendelő azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e-mail értesítés a Megrendelő adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám, stb.), úgy a Megrendelő köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – a Vállalkozással e-mail útján haladéktalanul közölni. 

 

(4) A Vállalkozás a Megrendelő ajánlatának elküldését követően egy második e-mail útján visszaigazolja a Megrendelő ajánlatát. A szerződés akkor jön létre, amikor a Vállalkozás által küldött visszaigazoló email a Megrendelő számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik (második visszaigazolás). A Vállalkozás kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Megrendelő rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

 

(5) A Megrendelő az áruk megrendelésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után, amelyet a Megrendelő online rendszerén keresztül tud teljesíteni bankkártyával, PayPal fiókkal.

 

(6) A Vállalkozás – a felek eltérő megállapodásának hiányában – a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani az árut.

 

(7) A szerződés alapján a Vállalkozás dolog tulajdonjogának átruházására, a Megrendelő a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

 

(8) A Vállalkozás vállalja az áru Megrendelőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a Megrendelőre, amikor a Megrendelő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a Megrendelőre, ha a fuvarozót a Megrendelő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem a Vállalkozás ajánlotta.

 

(9) A Vállalkozás késedelme esetén a Megrendelő jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Vállalkozás a póthatáridőn belül nem teljesít, a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni.

 

(10) A Megrendelő póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha

a) a Vállalkozó a szerződés teljesítését megtagadta; vagy

b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

 

(11) Ha Vállalkozás a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint Megrendelő által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.

 

(12) A Vállalkozás felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy amennyiben a Megrendelő nem veszi át a szerződésszerűen teljesített megrendelt termékeket (fizetési módtól függetlenül) szerződésszegést követ el. A Ptk. alapján (6:142. §) aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. Kártérítés címén meg kell téríteni a szolgáltatás tárgyában keletkezett kárt. Szándékos szerződésszegés esetén a Vállalkozás teljes kárát meg kell téríteni. Ez azt jelenti, hogy Vállalkozás – amennyiben nem jelzi a Megrendelő az elállási szándékát – a termékek beszerzése, tárolása miatt keletkezett kárát és a szállítási költséget (oda-vissza) is érvényesíti a Megrendelővel szemben.

 

(13) Felhívja Vállalkozás a Megrendelő figyelmét, hogy az így keletkezett jogi igényeink érvényesítése érdekében igénybe veszi ügyvéd segítségét, így a szerződésszegésből keletkező egyéb (jogi) költségek (akár a fizetési meghagyásos eljárás díjai) megfizetése is a Megrendelőt terheli.

[A Vevőt megillető elállási jog gyakorlására vonatkozó rendelkezések]

 

12. § (1) A természetes személy Vevőt a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek, a Vevő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő 14 nap. 

 

(2) A jelen §-ben foglaltak nem érintik a Vevő azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja. A Vevő a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a Honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja. 

 

(3) Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vevő nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap. A Vevőt terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta. A Vállalkozás a Vevő elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni. 

 

(4) Ha a Vevő a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Vállalkozás legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vevő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén a Vállalkozás a Vevőnek visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vevő által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt a Vállalkozást felelősség nem terheli. 

 

(5) A Vállalkozás mindaddig visszatarthatja a Vevőnek visszajáró összeget, amíg a Vevő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel feladott küldeményeket a Vállalkozás nem fogad el. 

 

13. § (1) Ha a Vevő a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve a Vállalkozásnak vagy a Vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Vevő a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. 

 

(2) A Vevő viseli a termék visszaküldésének közvetlen költségét. A terméket a Vállalkozás címére kell visszaküldeni. 

 

(3) A Vevő a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

 

14. § (1) Ha a Vevő a teljesítés megkezdését követően felmondja a szolgáltatás nyújtásra vonatkozó szerződést, köteles a felmondás Vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a Vállalkozás számára megfizetni. A Vevő által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. 


(2) Ha a Vevő bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. 

15. § A Vevő nem gyakorolhatja az elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 29. §. (1) bekezdése szerint a Vállalkozás által biztosított és áruk vonatkozásában az alábbi esetekben:

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Vevő tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti; 

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ; 

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vállalkozás utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vevő személyére szabtak; 

d) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; 

e) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; 

f) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a Vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Vevőt sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából.

 

[Kellékszavatosság]

 

16. § (1) A Vevő a Vállalkozás hibás teljesítése esetén a Vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv, valamint fogyasztói szerződés esetén a 373/2021 (VI.30.) Korm. rendelet szabályai szerint. 

 

(2) A Vevő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

a) kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. 

b) ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Vállalkozás költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja 

c) – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. 

 

(3) Választott kellékszavatossági jogáról a Vevő egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozás adott okot. Fogyasztói szerződés esetében ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az áru teljesítésének időpontjától számított egy éven belül felismert hiba már az áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. 

 

(4) Fogyasztónak nem minősülő Vevő esetében a kellékszavatossági jog érvényesítési határideje 1 év, amely a teljesítés (átadás) napján indul. Vevő és Vállalkozás közötti – ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására irányuló – szerződés esetén a Vevő kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a Vállalkozás költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt. 

 

(5) A Vállalkozás megtagadhatja az áru szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne a Vállalkozásnak, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát. 

 

(6) A Vevő akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha 

 

a) a Vállalkozás nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem teljesítette az alábbi feltételeket:

  • a Vállalkozásnak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét;

  • ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően – a hiba felismerhetővé válása előtt – üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését. 

b) megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét;

c) ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a Vállalkozás megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;

d) a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá, vagy 

e) a Vállalkozás nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a vállalkozás észszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni. 

 

(7) Ha a Vevő hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, a Vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen. A Vevő jogosult a vételár még fennmaradó részét – a szerződésszegés súlyához igazodva – részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg a Vállalkozás nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek. 

 

(8) A Vállalkozásnak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét, ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően – a hiba felismerhetővé válása előtt – üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését. Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a Vevő közölte a hibát a vállalkozással. 

 

(9) A Vevőnek az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a vállalkozás rendelkezésére kell bocsátania. 

 

(10) Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a Vevőnek a szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a Vevő által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével. 

 

(11) A Vevő szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a Vállalkozónak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható. 

 

(12) Ha a hibás teljesítés a szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a Vevő az adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a Vevőtől nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg. 

 

(13) Ha a Vevő a szerződést teljes egészében vagy a szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy a Vevőnek a Vállalkozás költségére vissza kell küldenie a Vállalkozásnak az érintett árut és a Vállalkozásnak haladéktalanul vissza kell térítenie a Vevő részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette. 

 

(14) A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul bejelenteni. A hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közölt hibának kell tekinteni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vevő már nem érvényesítheti. 

 

(15) A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

 

17. § Nem állapítható meg hibás teljesítés, ha a szerződés megkötésekor a Vevő külön tájékoztatást kapott arról, hogy az áru valamely konkrét tulajdonsága eltér az itt leírtaktól, és az adásvételi szerződés megkötésekor a Vevő ezt az eltérést külön, kifejezetten elfogadta.

 
[Termékszavatosság]

 

18. § (1) Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vevő – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

 

(2) Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. 

 

(3) A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

(4) Termékszavatossági igényét a Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát a Vevő elveszti. 

 

(5) Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja a Vevő. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania. 

 

(6) A gyártó, illetve a forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak, illetve a forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 

 

(7) A Vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Ugyanakkor a Vevő a termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. 
 

[Panaszügyek intézése, jogorvoslati lehetőségek]

 

19. § (1) A Vevő a Vállalkozás által biztosított szolgáltatással, áruval vagy a Vállalkozás tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait info@truviva.hu e-mail címen keresztül terjesztheti elő.

 

(2) A Vevő írásban közölheti a Vállalkozással a panaszát, amely a Vállalkozásnak, illetve a Vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru Vevők részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik. 

 

(3) Az írásbeli panaszt a Vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően 30 napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Vállalkozás indokolni köteles. 

 

(4) A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a Vevő neve, lakcíme;

b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja;

c) a Vevő panaszának részletes leírása, a Vevő által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke;

d) a Vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges;

e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és Vevő aláírása;

f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

 

(5) A Vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

 

(6) A panasz elutasítása esetén a Vállalkozás köteles a Vevőt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást. 

 

(7) Amennyiben a Vállalkozás és a Vevő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

a) fogyasztóvédelmi eljárás;

b) bírósági eljárás;

c) békéltető testületi eljárás.

 

(8) Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál lehetséges. Amennyiben a Vevő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/

 

(9) Az ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

(10) A Vevő a Vállalkozással szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben a Vevő fogyasztói panaszát a Vállalkozás elutasítja, úgy a Vevő jogosult Vevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Vevő az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a Vevő erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. A Vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

 

(11) Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

 

(12) Amennyiben a Vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a Vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

(13) A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a Vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

 

(14) A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a Vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. 

 

(15) A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

 

(15) A békéltető testület eljárása a Vevő kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. A kérelemnek tartalmaznia kell:

 

a) a Vevő nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét;

b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét, ha a Vevő az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését;

c) a Vevő álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait;

d) a Vevő nyilatkozatát arról, hogy a Vevő az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését;

e) a Vevő nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor;

f) a testület döntésére irányuló indítványt;

g) a Vevő aláírását.

 

(16) A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Vevő bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Vevő rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

 

(17) A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

 

[Vegyes rendelkezések]

 

20. § (1) Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

 

(2) A Vállalkozásnak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

 

21. § A Vállalkozás a 2007. évi CXXVII. törvény 175. §. szerinti elektronikus számlát bocsát ki. A Vevő a jelen ÁSZF elfogadásával belegyezését adja az elektronikus számla alkalmazásához.

 

22. § Jelen ÁSZF 2022. november 15. napján lép hatályba.

Budapest, 2023. január 3.

bottom of page